אלעזר סלע – אישור לימודי מינהל ציבורי

פרופ’ דנה ניסים, ראש המחלקה לב.א. רב תחומי מאשרת עבור אלעזר סלע כי במחלקה הרב תחומית בחטיבת מדעי המדינה בהיקף של 30 נקודות זכות נלמדו עד שנת תשע”ה הקורסים הבאים:
מבוא לממשל ופוליטיקה במבט השוואתי א’ 3 נקודות זכות
מבוא לממשל ופוליטיקה במבט השוואתי ב’ 3 נקודות זכות
מבוא ליחסים בינלאומיים 2 א’ נקודות זכות
מבוא ליחסים בינלאומיים 2 ב’ נקודות זכות
יסודות המשטר במדינת ישראל א’ 2 נקודות זכות
יסודות המשטר במדינת ישראל ב’ 2 נקודות זכות
יסודות המנהל הציבורי א’ 2 נקודות זכות
יסודות המנהל הציבורי ב’ 2 נקודות זכות
תולדות הרעיון המדיני א’ 2 נקודות זכות
תולדות הרעיון המדיני ב’ 2 נקודות זכות
משטרים מדיניים ודמוקרטיים א’ 2 נקודות זכות
משטרים מדיניים ודמוקרטיים ב’ 2 נקודות זכות
סמינריון במדעי המדינה 4 נקודות זכות.

העתקים נשלחו לגברת שפרה וייס – מזכירה אקדמאית.

אלעזר סלע - אישור לימודי מינהל ציבורי

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s