אלעזר סלע נשאל על החרם כלפי ישראל

להלן שאלה שמכוונת למר אלעזר סלע כיצד החרם פוגע בישראל מבחינה כלכלית / חברתית / חוץ?
בגדול, אלעזר סלע מציין כי החרם זה רק עניין תקשורתי. צריך להבין שאנו מייצרים חלקים ולא מוצרים מוגמרים. רוב המוצרים שאנו מייצאים הם לא מוצרים מוגמרים, כל מחשב באירופה יש לו רכיב של מדינת ישראל או רכיב שמיוצר בקו הירוק ואת אלו לא מחרימים. מי שניזוק מהחרם של BDS הם אותם חקלאים שיש להם מוצר מוגמר או חברות אוכל שהיו מייצרים את האוכל ומעבירים לאירופה..אך בעיקר זה יותר הד תקשורתי מאשר נזק כלכלי.

flag-186476_640 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s