אלעזר סלע – הערכת שוק התרופות

אלעזר סלע יכול להעריך לגבי שוק התרופות בארץ ובעולם מבחינת האסטרטגיה ב02 אופנים :1 .להעריך בדיוק את השותפים ומהי הדרך הטובה ביותר לנהל את הישות הזו. 2. דרגת הסימטריה בין השותפים. כאשר שותף אחד מרגיש שהוא מביא לשולחן יותר מהאחר או שיש הבדלים באשר למטרות המיזם בעיות צצות. על המנהלים להגיע להסכמה באשר למטרות המיזם ולמשאבים הדרושים . חייבים לטפח יחסים טובים. 3. הציפיות מהמיזם המשותף צריכים להיות ריאליות. 4. התזמון חייב להיות נכון.. דוגמא להצלחה של רכישה: ” טבע רכשה את חברת איווקס ב-7.4 מיליארד דולר היות שהשלימה את טבע בשווקים הגיאוגרפיים ובסל המוצרים. העסקה חיזקה את האיזון בטבע בין התחום הגנרי של טבע לבין הפיתוח של תרופות מקוריות, ואפשרה למנף את שרשרת האספקה של טבע, שהיא הטובה בעולם, ולנצל את חטיבת הכימיה של טבע לשיפור הרווחיות של מוצרי איווקס, שאינה מחזיקה ביכולות כימיות של פיתוח חומרי גלם. המיזוג הוא חלק מתהליך הקונסולידציה בשוק הגנרי, שמתכנס לקראת ש”מ שבו יש שתי חברות חזקות-טבע וסנדוז ומספר רב של חברות קטנות. רכישת איווקס מוסיפה לטבע 11 מוצרים הפונים לשוק של 32 מיליארד דולר במונחי מחיר תרופת המקור. מנכ”ל החברה העריך כי העסקה תיצור בתוך שנתיים סינרגיות של מכירות ועלויות שערכן 150 מיליון דולר לשנה ונובעות מהרחבת בסיס הלקוחות וניצול המערך המפותח של ייצור חו”ג של טבע. דוג’ לכישלון: הכישלון של זכי רקיב-טריון נמכרת ב-140 מ’$: 14 שנים לאחר שהקימו את חברת טריון 93′ ותשע שנים מאז שהנפיקו אותה בנאסד”ק, האחים זכי ושלמה רקיב הרימו ידיים. טריון שהחלה דרכה כחברה לפיתוח וייצור מודמים לגלישה מהירה באינטרנט על גבי רשתות הכבלים שגייסה בשנות הבועה העליזות 162.5 מ’$ בשתי הנפקות של מניות לציבור ועוד חצי מיליארד $ באג”ח להמרה, ושרכשה חברות בסיטונות תמורת כמעט מיליארד דולר-נמכרת למוטורולה האמריקאית ב-140 מ’$ בלבד. מוטורולה תשלם $1.8 בעבור כל מניית טריון, שבסוף תקופת הבועה (מארס 2000) נשק מחירה ל-140 דולר. האחים רקיב הם דוג’ קלאסית למוגבלות הניהולית שמאפיינת יזמי הייטק רבים, שמתקשים להפנים את ההבדל בין ניהול סטארט-אפ לבין ניהולה של חברה בוגרת.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s