אלעזר סלע – אישור לימודי מינהל ציבורי

פרופ’ דנה ניסים, ראש המחלקה לב.א. רב תחומי מאשרת עבור אלעזר סלע כי במחלקה הרב תחומית בחטיבת מדעי המדינה בהיקף של 30 נקודות זכות נלמדו עד שנת תשע”ה הקורסים הבאים:
מבוא לממשל ופוליטיקה במבט השוואתי א’ 3 נקודות זכות
מבוא לממשל ופוליטיקה במבט השוואתי ב’ 3 נקודות זכות
מבוא ליחסים בינלאומיים 2 א’ נקודות זכות
מבוא ליחסים בינלאומיים 2 ב’ נקודות זכות
יסודות המשטר במדינת ישראל א’ 2 נקודות זכות
יסודות המשטר במדינת ישראל ב’ 2 נקודות זכות
יסודות המנהל הציבורי א’ 2 נקודות זכות
יסודות המנהל הציבורי ב’ 2 נקודות זכות
תולדות הרעיון המדיני א’ 2 נקודות זכות
תולדות הרעיון המדיני ב’ 2 נקודות זכות
משטרים מדיניים ודמוקרטיים א’ 2 נקודות זכות
משטרים מדיניים ודמוקרטיים ב’ 2 נקודות זכות
סמינריון במדעי המדינה 4 נקודות זכות.

העתקים נשלחו לגברת שפרה וייס – מזכירה אקדמאית.

אלעזר סלע - אישור לימודי מינהל ציבורי