אלעזר סלע עם אפיון המועסקים הפלסטינים ביו”ש

אלעזר סלע עם קצת נתונים

על פי אלעזר סלע מקומות עבודה ישראליים מהווים נדבך משמעותי וקריטי בכלכלה הפלסטינית.
להלן תרשימים המציגים את השינויים שחלו בכוח העבודה הפלסטיני בגדה המערבית בחלוקה לפי שנים ולפי סוג פעילות כלכלית, ותרשים התפלגות אוכלוסיית כוח העבודה בגדה המערבית לפי סוג פעילות כלכלית:
שינויים בכוח העבודה הפלסטיני בגדה המערבית בשנים 2012-2008:

אלעזר סלע עם קצת נתונים

כחמישית (21 אחזוזים בלבד) מתוך כלל כוח העבודה הפלסטיני מועסק בישראל (כ-24,200 מועסקים בסך הכל) עובדים בשטחי יהודה ושומרון
שיעור הפלסטינים המועסקים ביהודה ושומרון מציין אלעזר סלע גדל מכ-8700 (11.4% מכוח העבודה הפלסטיני) בשנת 2010 ל-23,000 (21% מכוח העבודה הפלסטיני) בשנת 2014.
הגידול נובע מיצירת מקומות עבודה ואזורי תעסוקה חדשים במרחב אשר פונים לציבור העובדים הפלסטינים כמשאב אנושי חשוב בצמיחת העסקים שם.

ברשות הפלסטינית (יו”ש ורצועת עזה) יש למעלה מ-18 אלף חברות ייצור תעשייתי.

נפת סלפית

אלעזר סלע בפגישה
אלעזר סלע בפגישה

נפות הרשות הפלסטינית נקבעו כחלוקה אדמיניסטרטיבית של שטחי הרשות הפלסטינית לאחר הסכמי אוסלו.
הרשות חולקה ל-16 נפות , מהן 11 בגדה המערבית ו-5 ברצועת עזה.
חלוקה זו ע”פ אלעזר סלע הינה חלוקה מנהלית לצרכים אזרחיים פנים פלסטיניים (מנהל אוכלוסין, בחירות וכדומה).
אזור תעסוקה – שער שומרון ויישוב מרחב הבדיקה המשתייכים לנפת סלפית.

האוכלוסיה הפלסטינית במחוז סלפית גדלה בעשור האחרון בכ-13,350 אלף תושבים . כלומר גידול של כ-23 אחוזים בשנים 2007-2016. קרי גידול שנתי ממוצע של כ-2.3%

מרבית המועסקים הפלסטינים באזור סלפית עוסקים בתחום השירותים והענפים האחרים הכוללים תעשייה.
לאחר מכן בתחום הבנייה, הכרייה והחציבה.
הרוב הגדול של המועסקים הינו שכיר.