אלעזר סלע – המלצה מפנחס ולרשטיין

בס”ד                                                                                             כ”ד אייר תשע”ה

13/5/2015

לכל מאן דבעי

הנדון: אלעזר סלע

בשנת 2002 בעת שימשתי כיו”ר מועצה אזורית “מטה בנימין” ומתוקף תפקידי שימשתי גם כיו”ר החברה הכלכלית התקבל אלעזר סלע לתפקיד , מנהל אזורי התעשיה   ב”מטה בנימין”

תפקידו כלל : הקמת מינהלת אזורי התעשיה וכמובן ניהול תקציב המנהלת, ניהול עבודות התשתית של הפארקים השונים.הכנת תכניות מתאר וקידומם עד למתן תוקף. ניהול ותאום העבודות בשטח, שיווק המגרשים וכמו כן כל הקשרים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים.

במסגרת תפקידי הקשרים עם אלעזר סלע היו שותפים ולעיתים אף מדי יום ולילה. וכל זאת עד שנת 2008 עת סיימתי את תפקידי כיו”ר המועצה.

אלעזר ביצע את כל משימותיו על הצד הטוב ביותר ולשביעות דעתי המלאה. תוך הפגנת איכויות ניהול ויזמות עם גורמי חוץ ושמירה על יחסי אנוש מעולים, הן מול גורמי חוץ והן כלפי העובדים.

לאור זאת אני ממליץ עליו בחום לתפקיד מנכ”ל החברה הכלכלית באריאל

הרצאה של אלעזר סלע באוניברסיטת תל אביב על השלטון המקומי
הרצאה של אלעזר סלע באוניברסיטת תל אביב על השלטון המקומי

בברכה

פנחס ולרשטיין