הטמעת תרבות ארגונית / אלעזר סלע

אלעזר סלע מסביר לקהל הגולשים בבלוג הרשמי שלו מהם התנאים הנדרשים ליזמות פנים ארגונית תרבות ארגונית: מאופיינת בערכים ובנורמות התומכים ביזמות. מדגישה היבטים כגון: עידוד ותגמול עבור התנסויות ורעיונות חדשים בראיה לטווח ארוך, הקצאת משאבים זמינים למחקר ופיתוח, האצלת אוטונומיה ועצמאות לעובדים, פיתוח גמישות ונטילת סיכונים גם במחיר כישלונות וטעויות בדרך. ארגונים המאופיינים בתרבות יזמית יהיו בעלי מבנה ארגוני פחוס, רישות חברתי (נטוורקינג) ועבודת צוות בקרב העובדים. הנהלת הארגון צריכה להתבונן לטווח הרחוק על מנת להעריך את הצלחת המיזם ותרומת כל אחד מהאנשים המשתתפים במיזם בפרט יזם פנים ארגוני: בעל אפיוני מנהיגות הולמים. נוסף להיותו יצירתי, גמיש ובעל חזון, על היזם להיות מסוגל לעבוד במבנה תאגידי. נדרש לעודד עבודת צוות ולהפגין תכונות “דיפלומטיות” בעת עבודתו בכפוף למסגרת ארגונית קיימת. מוגבל בזמן וחייב להראות תוצאות בפרק זמן סביר. כמו כן, נדרש שיח פיתוח ותמיכה חזרה של חברי הצוות. לבסוף, עליו להיות נחוש על מנת להתגבר על מכשולים וקשיים בלתי צפויים מחויבות של הנהלת הארגון: יזמות פנים ארגונית דורשת מחויבות מצד ההנהלה ובמיוחד מההנהלה הבכירה. על הארגון לבחור בקפידה מנהיגים כיזמי פנים, לפתח קווי מתאר עבור המיזמים, להיות מוכנים לתמוך בקצב צמיחה מהיר תוך נטילת סיכונים מתאימים, ולהתוות ציפיות טרם תחילתה של תכנית יזמות הפנים. הכשרת הצוותים היא מרכיב חשוב של התהליך. כאשר מודלים לחיקוי ומיזמים פנימיים נוצרים כל העת בארגונים, ההנהלה צריכה ליצור מערכת תמיכה חזקה ע”י הקצאת משאבים נדרשים יחד עם מערך תמריצים ותגמולים לעידוד חברי הצוות היוזם. כמו כן, על הארגון לבסס מערכת שליטה ובקרה כדי לפתח את המיזמים שהצליחו או לבטל את המיזמים שנכשלו. ארגון יזמי לעומת מסורתי- 1. תרבות ארגונית – יזמית – מעודדת ומתגמלת התנסויות ורעיונות חדשים, תאגידית טיפוסית – זהירה, איסוף מידע רב, החלטות מסוכנות נדחות. 2. שוני בערכים משותפים: תאגיד מסורתי היררכי מטבעו, נהלים ממוסדים, מערכת דיווח, התרבות היזמית – מבנה ארגוני שטוח ומרושת הכולל עבודת צוות, מדריכים, יחסי עבודה קרובים. 3. מעבר לכך ארגון יזמי: פועל בגבולות הטכנולוגיה, מעודד רעיונות חדשים, גישת עבודת צוות, מערכת תגמולים, על בסיס התנדבותי, משאבים זמינים, הארגון מעודד עריכת ניסויים ושגיאות, מאפשר כישלונות, אין גורמים מעכבים, משקיעים.

pexels-photo-1204649